Demokratisk underskud

I ugebrevet A4 fra den 3. februar 2016 kan jeg læse, at Tænketanken Cevera for Ugebrevet A4 har foretaget en undersøgelse, der dokumenterer, at vi i Danmark har et demokratisk problem.

Det demokratiske problem består ifølge undersøgelsen i, at vi har for få med indvandrerbaggrund repræsenteret i henholdsvis Folketinget og i det kommunale og regionale Danmark. Herved går værdifulde erfaringer tabt i den politiske håndtering af flygtninge, konkluderer Tænketanken. Det hverken kan eller vil jeg bestride. Set i lyset af flygtninge- og immigrantkrisen er det da fornuftigt ikke at have et demokratisk underskud her. Der er tværtimod brug for alle konstruktive kræfter og erfaringer.

Tankevækkende er det så blot, at jeg ikke i samme udstrækning har hørt nogle udtrykke den samme demokratiske problemstilling eller endsige foretage undersøgelser heraf, når der er tale om mennesker med ét eller flere handicaps. Det kunne jo nok være, at det samlede politiske Danmark også kunne drage nytte af flere politikere med egne erfaringer og ”fingeren på pulsen” inden for handicapområdet. Det handler faktisk også om blandt andet integration.

Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer med flere interesseorganisationer under sig peger på flere områder, der i høj grad trænger til en mere positiv politisk bevågenhed. Tillidskrisen mellem myndigheder og udsatte borgere er bare ét eksempel herpå.

Naturligvis er flygtninge- og indvandrerspørgsmål et vigtigt og væsentligt politikområde. Det udligner dog ikke et demokratisk underskud på andre områder.

Skrevet af: Lone Bak-Pedersen
Offentliggjort i Skive Folkeblad den 5/2 2016

Print Friendly, PDF & Email

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 *