Kan vi være stolte?

Tilbage i 1978 udgav Bjarne Jes Hansen børnesagen: ”Vi voksne kan også være bange,” hvorfra stroferne stammer: ”Vi voksne kan også være bange og synge mange lange, bange sange.”

Det er så sandt, at vi som voksne også kan være bange, men det er trist, når vores angst får os til ligefrem at synge bange sange, tale negativt om hinanden eller om de udfordringer vi stilles overfor. Der er ligesom hverken noget visionært eller positivt i det – snarere tværtimod.

Derfor gælder det også om i tider med forandring, at vi alle tænker positivt, også når det gælder om at sætte Skiveegnen og den nye storkommune på landkortet.

Vi har nemlig meget at kunne være stolte af, hvis vi vil være det, og våger at se bort fra jan-teloven – og det på trods af, at vi bor så tæt på Mors, hvor forfatteren til janteloven, Aksel Sandemose, jo stammede.

På Skiveegnen er der faktisk gode muligheder for at tage en uddannelse af både almendan-nende og en mere specialiseret karakter. Her kan bl.a. både søges uddannelse indenfor soci-alsektoren, handel og kontor, undervisningssektoren, håndværk og industri samt også de fremtidsrettede IT-uddannelser. Det er faktisk ikke så ringe endda, og alt dette lader sig gøre, selv om vi ikke kan siges at være begunstiget med noget vestjysk universitet, og nok næppe heller får et sådant her til egnen.

Her er et blomstrende fritids- og kulturliv med tilbud til os borgere i snart sagt alle aldre. En festivalkultur er her sågar også med det netop overståede Beach Party, og Sundsøre Festi-valen, der følger trop.

Statistikkerne fortæller os desuden, at der netop her på vores egn er en meget lav ungdoms-kriminalitet. Hvilket signal giver det? Jo, det kunne jo da i hvert fald signalere, at her er det godt at vokse op. Hvis endnu flere børnefamilier får øje på det signal tilføres den kommende storkommune også både ressourcer og en vis dynamik.

Skeptikerne vil så nok her indføje en replik om, at det alt sammen er meget godt, men hvad nu med globaliseringen og udflytningen af arbejdspladser?

Globaliseringen er afgjort en udfordring, som skal tages meget seriøst. Den bør dog heller ikke få os til at synge lange, bange sange. Der skal derimod efter min bedste overbevisning arbej-des målrettet på at gøre opmærksom på, at Skiveegnen er et godt sted også at drive er-hverv. Uden et driftigt erhvervsliv går det nemlig heller ikke.

Godt nok ligger egnen langt fra motorvejsnettet, men så er omkostningsniveauet på er-hvervsgrunde til gengæld ikke helt så højt her som andre steder i landet.

Det faktum, at hele Skiveegnen faktisk befinder sig i hjertet af nogle meget naturskønne omgivelser, skal heller ikke glemmes.

Derfor er det her mit postulat, at vi i Skive og Salling faktisk har meget at være stolte over. Blot skal vi huske på, at det ikke fører til fremskridt at hvile på laurbærrene.

Derimod skal vi alle positivt tage de udfordringer op, som fremtiden og globaliseringen byder os, og i dette arbejde må meget visionære briller gerne benyttes, for så har bange sange ringe kår.

Skrevet af: Lone Bak-Pedersen
Kilde: Skive Folkeblad, 13/6 2005

Print Friendly, PDF & Email

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 *