Respekt, omsorg og selvstændighed

De ovenstående værdinormer kan tolkes meget forskelligt, alt efter hvad man lægger i dem, og hvilket menneske man er.

Jeg har netop tilbragt en lille uges ferie i rosernes by, Mariager. Mariager er en skøn by, der med megen idyl og atmosfære kalder på en del turister. Byens toppede brosten, skæve for-tove og bygninger gør også sit til, at tempoet sættes i et afslappet gear.

Her kom jeg så til at tænke på, hvor venlig Skive by egentlig er også sådan rent arkitektonisk for både småbørnsfamilier med klap- eller barnevogne, gangbesværede, kørestolsbrugere og andet godtfolk.

Nu var jeg jo som sagt også på ferie uden dog overflødig luksus, og jeg nød det i fulde drag. Der skal nemlig mere end skæve fortove og toppede brosten til at bringe mit humør i mol. Man kommer heller ikke udenom, at netop toppede brosten, selvom de kan rumme visse udfordrin-ger, bestemt også er en idyllisk charme. Sådan ser jeg i hvert fald på det.

Det værelse, som jeg og min hjælper var indlogeret på i Mariager, havde fælles bad og toilet med værelset ved siden af. Her boede en ældre, sjællandsk kvinde, som jeg hurtigt forsøgte at opnå en positiv kontakt til. Når du skal dele bad og toilet med en anden person, er der en vis ræson i, at man forsøger at finde ud af, hvornår den anden part måske helst vil benytte ba-defaciliteter. Hvorfor nemlig oprette køkultur, hvis det med en smule hensyn og smidighed kan undgås? Ud fra dette perspektiv forsøgte jeg mig med en høflig dialog. Denne dialog blev dog pure afvist af kvinden, som straks meddelte mig, at hun havde sin selvstændighed, så hun ville overhovedet ikke benytte badefaciliteterne dér, og i øvrigt så havde hun nok i sig selv, og ville faktisk bare gerne have noget ro.

Denne udmelding fik mig skyndsomst til med en undskyldende bemærkning at trække mig til-bage, men hendes, for mig at se, utilnærmelige holdning gav stof til eftertanke. Jeg ville nem-lig gerne omgås kvinden med både respekt og omsorg i stedet for blot at tænke sur, gammel kone om hende, men hvordan gør man det, når selv høflighedsfraser som goddag og farvel samt smil helt ignoreres? Jeg valgte efterhånden at bruge samme model som kvinden selv nemlig at ignorere hende.

Ferieoplevelsen her kastede dog atter lys over, hvor forskelligt værdier som respekt, omsorg og selvstændighed kan tolkes. Det, som ét menneske betegner som respekt, omsorg og selv-stændighed, har ganske sikkert en anden betydning for et andet menneske. Alle bør vi dog selvstændigt have mulighed for at sige enten til eller fra og foretage nogle valg med det ansvar, der så ligger i det.

Skrevet af: Lone Bak-Pedersen

Print Friendly, PDF & Email

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 *