Politik

Derfor er jeg konservativ:
Jeg er konservativ, fordi jeg hylder princippet om frihed under ansvar og helt og fuldt bakker op om, at det personlige ansvar og ansvarsfølelsen skal tilbage til den enkelte borger.

Jeg er konservativ, fordi konservatismens menneskesyn, der hviler på et kristent grundlag for mig at se er rigtigt og naturligt.

Jeg er konservativ, fordi jeg ønsker et sammenhængende og dynamisk samfund, der også sikrer velfærden for den svagest stillede.

Politiske tillidsposter:
Medlem af Det Konservative Folkeparti i 2004.

Byrådskandidat til kommunalbestyrelsen i Skive Kommune ved valget den 15. november 2005, men blev dog ikke valgt.

Ved kommunesammenlægningerne i Skive, Salling/Fur og Spøttrup blev jeg valgt ind i sammenlægningsbestyrelsen for vælgerforeningerne den 26. januar 2006

Ved generalforsamlingen for de konservative vælgerforeninger i Skivekredsen blev jeg valgt ind i Kredsens bestyrelse den 27. februar 2006.

Ved generalforsamlingen den 25. januar 2007 for De Konservative i Skive blev jeg valgt ind i bestyrelsen som sekretær.

Ved generalforsamlingen den 22. januar 2008 for De Konservative i Skive blev jeg genvalgt til bestyrelsen som sekretær og webmaster.

Kampagneteamleder for Skivekredsens folketingskandidat Per Østergaard fra 2007 og den 13. november 2008, hvor Per Østergaard trak sig folketingskandidat.

2007-2008 Medlem af arrangementsteamet i Skive Konservative.

2007-2008 Webmaster i Skive Konservative.

Den 13. november 2008 valgte jeg at trække mig fra bestyrelsesarbejdet i Skive Konservative.

Den 21. januar 2010 blev jeg på generalforsamlingen for Skive Konservative valgt som vælgerforeningsformand.

Den 24. januar 2016 trak jeg mig som formand for Skive Konservative.

Politiske mærkesager:
Når jeg beskæftiger mig med politiske emner, tænker jeg altid i hele mennesker. Jeg er bestemt ikke tilhænger af at dele mennesker op i kasser såsom handicappede og ikke-handicappede, faglærte eller ufaglærte. Nej, jeg fokuserer derimod på resultater, og på hvordan politikken virker for den enkelte virksomhed og det enkelte menneske i ét samlet hele.

Mennesker trives ikke med et stift system, der vil placere den enkelte i kasser. Det er langt mere givtigt at fokusere på muligheder frem for begrænsninger både for det enkelte menneske og for erhvervslivet. Tør vi fokusere mere på kreativiteten og resultatet end på fremgangsmåden inden for selvfølgelig gældende lov, vil vi helt sikkert kunne skabe helt nye og hidtil ukendte resultater.

Jeg er optaget af, at der for alle skal være en reel mulighed for frihed til at tage ansvar, for det er kun når denne mulighed reelt er til stede, at alle kan udvikle sig med et fuldt og helt potentiale.

Jeg er af den opfattelse, at vi skal væk fra udviklingen af et såkaldt ”behandlersamfund,” hvor ”systemet” i mange tilfælde synes at vide, hvad der for det enkelte individ er bedst. Ansvaret for eget liv og levned skal tilbage til den enkelte borger. Derfor skal det enkelte individ også have muligheden for og friheden til at kunne træffe nogle reelle valg, og det er en stadig fremadskridende proces, eftersom samfundet omkring os hele tiden ændrer sig.

Jeg er også optaget af at skabe gunstige vilkår for erhvervslivet, for når erhvervslivet har det godt, og der er godt gang i hjulene, dannes der også basis for både skattelettelser og midler til at sikre velfærdssamfundet.

Specielt i tider med en international finanskrise kan det virke som en floskel at tale om gunstige vilkår for erhvervslivet. Ikke desto mindre er det vigtigt, at erhvervslivet har gunstige vilkår både hvad angår økonomi og tilstrækkelig adgang til højtuddannet arbejdskraft. Det er meget vigtigt, at holde hjulene godt i gang. I modsat fald går hele samfundet i stå til skade for mange både arbejdstagere og arbejdsgivere samt disses familier.

Konservativ socialpolitik er efter min opfattelse den mest menneskeværdige politik. Den vil jeg også gerne slå et positivt slag for, hvilket jeg også er blevet opfordret til af flere konservative vælgere. Desuden er jeg træt af, at Socialdemokratiet nærmest i medierne påberåber sig ret til at tage patent på en menneskeværdig og anstændig socialpolitik. Det har de ikke – snarere tværtimod.

Den mest menneskeværdige socialpolitik trænger til en kraftigere profilering, og det påtager jeg mig gerne. Jeg bakker i høj grad op om velfærdssamfundet, hvor der bliver taget hånd om de svageste, men jeg bakker i lige så høj grad op om, der skal være plads til, at de der kan og vil selv. Passiv forsørgelse er nemlig ikke altid kun et gode for de, der har behov. Det handler i høj grad også om menneskesyn, identitet og værdighed.

Print Friendly, PDF & Email