KV 2005

Valgkampen 2005

Her vil du kunne følge lidt med i de mange forskellige sider af en valgkamp.

Mine 3 mærkesager som jeg gik til valg på:
Jeg vil arbejde for en politik med både smil og omtanke. Politik med smil fordi det fortæller noget om gå på mod og optimisme. Politik med omtanke fordi det involverer både hjerte og hjerne, og siger meget om ansvarlighed.

Jeg vil skabe politiske sammenhænge, der styrker erhvervslivet, fritids- og kulturlivet, familien og mennesket i alle livets stadier. Kort sagt så vil jeg anskue tingene fra alle sider. Det giver både trivsel og vækst.

Der skal en langt større profilering af den nye Skive Kommune til. Flere skal erfare, at her er godt og trygt at bo, være barn og blive ældre. Børn er en ressource, der skal værnes om. Den meget lave ungdomskriminalitet skal fastholdes.

lone_kv_2005_01Kandidaterne Lone Bak-Pedersen og Allan V. Rasmussen samarbejder om opsætningen af valgplakater.

lone_kv_2005_02Udenrigsminister Lene Espersen, Lone Bak-Pedersen og Borgmesterkandidat Else Theill Sørensen.
Vi konservative benyttede lejligheden til at uddele valgmateriale ved Torvet i gågaden, da udenrigsministeren var her.

Konservativt samarbejde også i valgkampen:
Der er mange ting at tage vare på i en valgkamp, men i Det Konservative Folkeparti står vi sammen om opgaverne, og hjælper hinanden så godt vi formår også når det gælder opklistring af valgplakater.

lone_kv_2005_03Her er det bl.a. Else Theill Sørensen og Jesper Oddershede, der er i færd med opklistring af mine valgplakater.

Journalisters konstruktive spørgsmål:
Journalister spørger mig ikke sjældent til, hvorfor jeg har valgt at gå ind i politik, og om jeg tror, at jeg kan drage fordel af mit fysiske handicap i valgkampen?
Konstruktive spørgsmål kræver konstruktive svar:

”Allerførst vil jeg til dette gerne svare, at jeg ikke ønsker at blive valgt på baggrund af mit handicap. Jeg vil derimod gerne vælges for det jeg har ”mellem ørerne” og i hjertet samt de politiske mærkesager, som jeg er gået til valg på under sloganet politik med smil og omtanke.
Jeg tror på, at jeg med gå på mod og optimisme kan være med til at skabe politiske sammenhænge for alle borgere i den nye Skive Kommune med en ny og endnu uprøvet indgangsvinkel. Jeg har en enorm interesse i politik, og vil gerne være med til at træffe beslutninger. Derfor stiller jeg mig til rådighed som konservativ kandidat.

Hvad jeg ikke har i benene, har jeg derimod i engagement og i tid. Jeg er nemlig i en situation, hvor jeg kan tænke politik hele dagen modsat andre kommunalpolitikere, der først ligger kræfterne i et arbejde som selvstændige eller som lønmodtagere for siden at tage fat på det politiske arbejde.

Mit handicap har jeg med mig hele tiden. Det er en uadskillelig del af mig og min personlighed. Det anerkender jeg og vedkender mig. Udover at mit handicap helt naturligt i visse situationer giver mig nogle andre måder at tænke på, så mener jeg ikke, at jeg kan bruge mit handicap positivt i valgkampen, og det har jeg heller ikke lyst til eller behov for.

I fremtidigt byrådsarbejde kan jeg derimod positivt bruge de mange erfaringer, som mit handicap også har givet mig. I et læserbrev offentliggjort i ”Skive Folkeblad” den. 2. november 2005 har jeg derfor også gjort mig til et positivt og vedholdende talerør for ”skæve” eksistenser.
Dette arbejde blandt meget mere ønsker jeg at tage fat på, hvis vælgerne giver mig magt, som jeg har agt, og placerer et kryds ud for mig som nr. 5 på liste C ved kommunalvalget den 15. november 2005 i den nye Skive Kommune.”

Skive, den 12. november 2005
Lone Bak-Pedersen

Print Friendly, PDF & Email