Servicehunde

Mit hjerte banker varmt for servicehundesagen, og de nedenstående definitioner på henholdsvis en servicehund, en socialhund og en signalhund skulle gerne forklare grunden:
lone_servicehunde_01Definition på en servicehund:
Hunden er gennem træning og et omfattende lydighedsprogram i stand til at være sin ejer, som typisk er kørestolsbruger, behjælpelig med praktiske opgaver i hverdagen. Opgaverne for en servicehund kan være meget forskellige alt efter ejerens behov og ønsker, men kan bestå i følgende:

Åbner og lukker døre, skuffer og skabe.
Opsamler tabte genstande.
Henter og bringer f.eks. en trådløs telefon, glas og bestik eller andet på kommando.
Bærer ting i munden og på ryggen i specielle saddeltasker.
Tømmer postkassen, opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.
Tænder og slukker lys.
Hjælper ejeren af måske overtøjet.
lone_servicehunde_02Hunden lærer helt og fuldt at gebærde sig hensigtsmæssigt ved siden af kørestole, stokke og rollatorer, og er også gerne behjælpelig i en indkøbssituation. Naturligvis har servicehundeføreren også glæde af det nære forhold og den tryghed, som servicehunden udover den praktiske hjælp og støtte også naturligt byder på.

En servicehund bærer et dækken, der viser at den er en specialtrænet hund på job, og servicehunden har i lighed med førerhunde lov til at færdes med hundeføreren i levnedsmiddelbutikker, på restauranter og lignende.

Man må ikke klappe eller kæle for en fører- service- eller signalhund uden at have spurgt hundeføreren om lov til det først – heller ikke i forbifarten, selv om hunden ser sød og blød ud. Et sådant kærtegn fra en venlig forbipasserende forstyrrer nemlig hunden i det job, den er i gang med.
lone_servicehunde_03Definition på en socialhund:
Det er en lydig og velafbalanceret hund, hvis fornemmeste opgave det er at være en rigtig god ven og kammerat for dens ejer. Mange mennesker ønsker sig ofte en hund for at have en tro og kærlig følgesvend til at dele livets mange glæder og sorger med, som kommer når der bliver kaldt, har en god lineføring, som ikke springer opad folk, men gebærder sig, så den bestemt er til at være i stue med. De mennesker, som vælger at få sig en socialhund har dog gjort op med sig selv, at de på grund af alder, en svær fysisk eller mental situation ikke magter at arbejde med f.eks. en lille, livlig hundehvalp. Båndet mellem en hund og ejer vil man dog gerne opleve sammen med den tryghed en hund også giver. En socialhund lever helt op til disse krav og kvaliteter, og basis for et vellykket hundehold er en realitet.

En socialhund har ikke i lighed med en signal-, service- eller førerhund adgang i levnedsmiddelbutikker og restauranter.

Definition på en signalhund:
Hjertebarnet i en signalhunds virke er at agere øre for dens døve ejermand. Ved hjælp af signalering til hundeejeren gør hunden således opmærksom på, når telefonen ringer, vækkeuret, røgalarmen eller alarmuret bipper, det ringer på døren eller en anden lyd, som den døve person har behov for at blive gjort opmærksom på. En signalhund gør også gerne opmærksom på, hvis hundeejeren bliver anråbt på gaden, og er på denne måde med til at sikre, at den døve medborger ikke så nemt oplever social isolation i hverdagen. Nøgleordene i en signalhunds arbejde er: Årvågenhed, kærlighed og dermed også tryghed.

En signalhund bærer et dækken, der viser at den er en specialtrænet hund på job, og signalhunden har i lighed med fører- og servicehunde lov til at færdes med hundeføreren i levnedsmiddelbutikker, på restauranter og lignende.

Man må ikke klappe eller kæle for en fører- service- eller signalhund uden at have spurgt hundeføreren om lov til det først – heller ikke i forbifarten, selv om hunden ser sød og blød ud. Et sådant kærtegn fra en venlig forbipasserende forstyrrer nemlig hunden i det job, den er i gang med.

Selv er jeg den lykkelige ejer af min servicehund nr. 2, som hedder Duchesse Danell’s Gabriella Regall, men jeg havde også fornøjelsen at eje Danmarks 1. specialtrænede servicehund med navnet Rollif’s Ina. Begge var og er de rigtigt dygtige.
lone_servicehunde_04Det er muligt at læse mere om Rollid’s Ina under menupunktet ”Til minde.” Duchesse Danell’s Gabriella Regall er skænket mig af Gitta og Ole Christensen, som også har trænet hende. Træningen er sponsoreret af Skivehus Rotary Klub. Duchesse Danell’s Gabriella Regall kan iagttages her på siden.
lone_servicehunde_05At samarbejde med en servicehund er en stor gevinst for mig på så mange måder, som jeg på ingen måde vil undvære, men det er også vigtigt, at man ikke tillægger selv dygtige servicehunde kvaliteter og egenskaber, som de ikke har. Også en servicehund har nu og da brug for blot at være hund. Omvendt er der heller ikke grund til at trække noget fra den indsats som servicehunden yder. Arbejdet taler for sig selv. Er man derimod af den opfattelse, at servicehunden kan erstatte menneskelig hjælp, så gør man ”regning uden vært,” men servicehunden er et rigtigt godt supplement til også menneskelig hjælp.

Hvis lysten til at vide mere om disse fortræffelige hunde er i behold, så lad mig det vide, så det evt. er muligt at arrangere et foredrag.

Print Friendly, PDF & Email